Motto dan Maklumat

MOTTO PELAYANAN :

Ramah, Cepat dan Profesional

MAKLUMAT PELAYANAN :

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.